Bejegening van getraumatiseerde slachtoffers van mensenhandel ten behoeve van coherente of consistente getuigenverklaringen

Strafrecht en strafproces / Getuigenverklaring

Bejegening van getraumatiseerde slachtoffers van mensenhandel ten behoeve van coherente of consistente getuigenverklaringen

Een internationaal verkennende studie

Samenvatting

Eén van de omstandigheden die waarheidsvinding bij rechtszaken in verband met mensenhandel in de weg kan staan is dat er sprake is van geheugenproblemen. De vraag is of de bewijskracht van getuigenverklaringen van slachtoffers van mensenhandel kan worden verbeterd. Hiertoe wordt nagegaan in welke situaties en bij welke personen zich een vergelijkbare problematiek voordoet en hoe daar – ten behoeve van een succesvolle rechtsgang - mee wordt omgegaan. Dit biedt mogelijk aanknopingspunten voor de (strafrechtelijke) aanpak van mensenhandel.
Het algemene doel van dit onderzoek is 'Inzicht bieden in de wijze waarop (mogelijke) de bewijskracht van getuigenverklaringen van slachtoffers van mensenhandel met een psychotrauma kan worden verbeterd, teneinde de opsporing en vervolging van mensenhandel te verbeteren.'
Het onderzoek bestaat voornamelijk uit interviews met vertegenwoordigers van groepen experts (politie, officieren van justitie en hulpverleners in Nederland, België en Engeland) en een korte literatuurreview.

Inhoudsopgave

Voorwoord

  1. Samenvatting
  2. Summary
  3. Inleiding
  4. Methoden
  5. Theoretische achtergrond trauma en geheugen
  6. Korte review epidemiologische studies naar klachten slachtoffers mensenhandel
  7. Expertinterviews Nederland
  8. Expertinterviews Engeland
  9. Expertinterviews België
  10. Eindconclusies

References

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Klerx-van Mierlo, F., Youngs, D., Oostinga, M., Mergaerts, L., VanDale, D., Velden, P. van der
Organisatie(s):
International Victimology Institute Tilburg (INTERVICT) - Tilburg University, WODC
Plaats uitgave:
Tilburg
Uitgever:
Intervict
Jaar van uitgave:
2014
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Intervict (International Victimology Institute Tilburg)
Telefoon:
013 4663526
E-mailadres:
intervict@tilburguniversity.edu
Website:
www.tilburguniversity.edu/intervict

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Getuigenverklaringen slachtoffers (mensenhandel)
Projectnummer:
2296
Operationele status:
Afgerond