Goed beslagen

Goed beslagen

Een onderzoek naar administratieve lasten in beslagprocedures van de politie

Samenvatting

Bij het programma Minder regels meer op straat komen veel klachten binnen over de (administratieve) belasting die de werkwijze bij inbeslagneming meebrengt. Vanuit het programma is in overleg met het landelijk Beslag Interventieteam (BIT) en de portefeuillehouder beslag in de Raad van Korpschefs afgesproken dat gestreefd moet worden naar een vermindering van de administratieve belasting met behoud van de zorgvuldigheidswaarborgen. In dit onderzoek staat daarom de volgende hoofdvraag centraal:
Welke knelpunten ervaart de politie in de praktijk bij de administratieve afhandeling van de huidige beslagregelingen en beslagprocedures en welke oplossingen zijn denkbaar om de administratieve lastendruk te verminderen?

Inhoudsopgave

Managementsamenvatting
Summary

  1. Buitensporige administratieve last in het beslagproces?
  2. De werking van de ketenbeslaghuizen
  3. Knelpunten in het beslagproces en oplossingsrichtingen
  4. Conclusies
  5. Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Vos, J.J., Nieuwenhuizen, W.H. van den, Niezink, D., Meer, A. van der
Organisatie(s):
TNO Management Consultants , WODC
Plaats uitgave:
Apeldoorn
Uitgever:
TNO Management Consultants
Jaar van uitgave:
2013
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
TNO Management Consultants
Telefoon:
055-3689800
Website:
www.tnomanagementconsultants.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Beslagprocedures en administratieve lastendruk
Projectnummer:
2297
Operationele status:
Afgerond