Pilot dreigingsmanagement

Staats- en bestuursrecht / Minister-president

Pilot dreigingsmanagement

De implementatie en wijze van uitvoering onder de loep

Samenvatting

Dit rapport doet verslag van de bevindingen van een studie naar de wijze waarop de zogeheten pilot Dreigingsmanagement (PDM) is geïmplementeerd en uitgevoerd. Deze pilot is opgezet om dreigingen door solistische dreigers in de richting van personen binnen het Rijksdomein, in het bijzonder de leden van het Koninklijk Huis en de Minster-President, tijdig te detecteren, de risico's daarvan in te schatten en voor de dreiger een persoonsgerichte - op zorg toegesneden - aanpank te ontwikkelen.

Inhoudsopgave

Samenvatting

  1. Vraagstelling en verantwoording
  2. Projectstructuur en invoering
  3. Werkproces
  4. Inspanningen en uitkomsten van de pilot
  5. Slotbeschouwing
Literatuurlijst
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Nelen, H., Mol, M., Plaisier, J., Peters, M.
Organisatie(s):
WODC, Universiteit Maastricht - Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Impact R&D
Plaats uitgave:
Maastricht
Uitgever:
Universiteit Maastricht
Jaar van uitgave:
2013
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Universiteit Maastricht, Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Telefoon:
043-3883060
Fax:
043-3889091
E-mailadres:
Metro@facburfdr.unimaas.nl
Website:
www.maastrichtuniversity.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Procesevaluatie van de pilot aanpak solistische dreigers
Projectnummer:
2298
Operationele status:
Afgerond