De stand van het boa-bestel

De stand van het boa-bestel

Eindrapport over het stelsel waarbinnen buitengewoon opsporingsambtenaren functioneren

Samenvatting

Naast politieambtenaren zijn er andere personen belast met handhavende en toezichthoudende taken. Een belangrijke groep daarvan zijn de buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s). Boa’s beschikken over een beperkte opsporingsbevoegdheid en over politiebevoegdheden (art. 8 Politiewet) gericht op de handhaving van specifiek omschreven regelgeving op een bepaald domein. Het gehele stelsel van bepalingen dat de boa’s reguleert is gebaseerd op het Wetboek van Strafvordering, het Besluit Buitengewoon Opsporingsambtenaar en de Circulaire Buitengewoon Opsporingsambtenaar. Om op een efficiënte en verantwoorde manier de boa’s in te zetten is een adequaat Boa bestel noodzakelijk. Bij brief van 5 maart 2012 heeft de Minister van V&J toegezegd dat hij wil komen tot een evaluatie van het huidige boa-bestel (Tweede Kamer, Vergaderjaar 2011-2012, 28684, nr. 340).
Het onderzoek betreft de werking van het zogenoemde boa-bestel, het stelsel waarbinnen buitengewoon opsporingsambtenaren functioneren. Het onderzoek is uitgevoerd in de eerste helft van 2013 aan de hand van beleidsstukken en vraaggesprekken met belanghebbenden.

Inhoudsopgave

Samenvatting

  1. Inleiding
  2. De doelstelling en uitvoering van het onderzoek
  3. Het wettelijk- en beleidskader
  4. Het boa-bestel: stand van zaken
  5. Analyse en conclusies
Geraadpleegde publicaties
Bijlagen
Summary

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Mein, A.G., Hartmann, A.R.
Organisatie(s):
Verwey-Jonker Instituut, Erasmus Universiteit - School of Law
Plaats uitgave:
Utrecht
Uitgever:
Verwey-Jonker Instituut
Jaar van uitgave:
2013
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Verwey-Jonker Instituut
Telefoon:
030 2300799
Fax:
030 2300683
E-mailadres:
secr@verwey-jonker.nl
Website:
www.verwey-jonker.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie Boa bestel
Projectnummer:
2302
Operationele status:
Afgerond