De stem van de magistraat

De stem van de magistraat

Evaluatie van de subsidie aan de NVvR

Samenvatting

De Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR) is de vakvereniging van officieren van justitie en rechters. De NVvR behartigt in haar rol van vakbond de belangen vanĀ  haar leden en beschermt de onafhankelijke (rechts)positie van de magistraten. In haar rol als beroepsvereniging bewaakt de vereniging de kwaliteit van de rechtspraak. De doelstelling van dit onderzoek is tweeledig:

  1. Het analyseren in hoeverre de NVvR de verkregen subsidie doeltreffend en doelmatig heeft aangewend voor haar rol als beroepsvereniging;
  2. Het formuleren van mogelijke discussiepunten met betrekking tot de subsidierelatie tussen het ministerie van Veiligheid en Justitie en NVvR.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Managementsamenvatting
Management Summary

  1. Achtergrond en inleiding
  2. De NVvR: haar doelen, activiteiten en kosten
  3. Toetsingskader
  4. Functioneren als vertegenwoordiger van de beroepsgroep
  5. Het geven van tijdig (ong)gevraagd advies
  6. Conclusies en discussiepunten voor de toekomst
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Jongebreur, W., Reitsma, J., Walberg, A.
Organisatie(s):
Significant , WODC
Plaats uitgave:
Barneveld
Uitgever:
Significant
Jaar van uitgave:
2014
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Significant APE
 
Parijsboulevard 209d
 
3541 CS Utrecht
E-mailadres:
info@significant.nl
Website:
https://ape.significant-groep.nl/

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie subsidie NVvR
Projectnummer:
2306
Operationele status:
Afgerond