Risicofactoren voor herhaald slachtofferschap

Criminologie en victimologie / Meervoudig slachtofferschap

Risicofactoren voor herhaald slachtofferschap

een literatuurscan

Samenvatting

Deze literatuurstudie richt zich op risicofactoren voor herhaald slachtofferschap (waaronder intimidatie en vergelding). Secundarie victimisatie wordt buiten beschouwing gelaten. De kennis over risicofactoren wordt in Nederland mogelijk ingezet door bij het opnemen van aangiften politieambtenaren een beoordeling te laten maken van het risico voor herhaald slachtofferschap van een slachtoffer door middel van een beoordelingsinstrument. Op basis daarvan kunnen gerichte maatregelen worden ingezet, zowel ter bescherming binnen het strafproces, als ter voorkoming van herhaald slachtofferschap.
In een ander onderzoek is een inventarisatie gemaakt van de (wettelijke) maatregelen en de voorzieningen ter voorkoming van secundaire victimisatie en herhaald slachtofferschap (zie link bij: Meer informatie).

Inhoudsopgave

  1. Inleiding
  2. Onderzoeksopzet
  3. Vermogen
  4. Geweld
  5. Seksueel, partner- en familiegeweld
  6. Geweld tegen mensen met een publieke taak
  7. Risico op vergelding en intimidatie
  8. Discussie en conclusie
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Reemst, L. van, Fischer, T., Dongen, S. van, Kouwenhoven, S. (medew.), Valkeman, S. (medew.)
Organisatie(s):
Erasmus Universiteit Rotterdam - School of Law, WODC
Plaats uitgave:
Rotterdam
Uitgever:
Erasmus Universiteit Rotterdam
Jaar van uitgave:
2013
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Erasmus Universiteit Rotterdam - School of Law
Telefoon:
010 4081547
Fax:
010 5432911
Website:
www.esl.eur.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Individuele beoordeling slachtoffers (quick scan)
Projectnummer:
2318A
Operationele status:
Afgerond