Geweldsregistratie door ziekenhuizen

Criminologie en victimologie / Lokale slachtofferhulp

Geweldsregistratie door ziekenhuizen

Procesevaluatie van de pilot 'Preventieve aanpak geweld'

Samenvatting

In Amsterdam loopt een project met ziekenhuizen die bij letselslachtoffers van geweld registreren hoe, waar en wanneer het geweld zich heeft afgespeeld. Deze informatie wordt geanonimiseerd gedeeld met de politie en de gemeente, zodat zij gerichte preventieve maatregelen tegen geweld kunnen treffen. In Cardiff, waar dit model als eerste is opgezet, leidde deze aanpak tot een daling van het zware geweld met 40%.
Het onderzoek naar de ‘Pilot Aanpak geweld door ziekenhuizen, politie en bestuur’ bestaat uit twee delen: een evaluatie van het uitvoeringsproces en een evaluatie van de doelbereiking van de Pilot. In deze rappportage staat de procesevaluatie centraal met daarin de volgende probleemstelling: In hoeverre wordt de pilot door de verschillende partijen uitgevoerd volgens het overeengekomen protocol en op welke punten is verbetering noodzakelijk?

Inhoudsopgave

Vooraf
Samenvatting
Summary

  1. Inleiding en vraagstelling
  2. Pilot 'Preventieve aanpak geweld'
  3. Uitgangspunten en randvoorwaarden
  4. Organisatie
  5. Juridische context
  6. Praktische uitvoering
  7. Controle registraties door VeiligheidNL en rapportages
  8. Beantwoording van de onderzoeksvragen

Geraadpleegde bronnen
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Wijk, A. van, Hardeman, M., Bremmers, B.
Organisatie(s):
Bureau Beke, WODC
Plaats uitgave:
Arnhem
Uitgever:
Bureau Beke
Jaar van uitgave:
2015
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Bureau Beke
Telefoon:
026 4438619
Fax:
026 4422812
E-mailadres:
info@beke.nl
Website:
www.beke.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Procesevaluatie pilot Geweldspreventie in samenwerking met ziekenhuizen
Projectnummer:
2319
Operationele status:
Afgerond