Jeugdcriminaliteit & Media

Criminologie en victimologie / Misdaadverslaggeving

Jeugdcriminaliteit & Media

Een onderzoek naar de berichtgeving over jeugdcriminaliteit in een veranderend medialandschap

Samenvatting

Tussen 2000 en 2007 nam het aantal jongeren van 12 tot 25 jaar dat in aanraking kwam met politie of justitie in verband met criminaliteit jaarlijks toe. Daarna trad een kentering op: de geregistreerde jeugdcriminaliteit nam af. De vraag is of deze positieve ontwikkeling wordt opgepikt door samenleving en politiek. Een graadmeter daarvoor is de wijze waarop de media aandacht besteden aan jeugdcriminaliteit en de wijze waarop zij hierover berichten.
Dit wordt in deze rapportage onderzocht aan de hand van de volgende vraagstelling:

 1. Hoe berichten de media over jeugdcriminaliteit en over de ontwikkeling daarvan?
 2. Indien de berichtgeving feitelijk onjuist en/of biased is: Welke oorzaken liggen hieraan ten grondslag?
 3. Met welke aanpak kan de berichtgeving het beste in lijn met de feitelijke situatie worden gebracht?

Inhoudsopgave

Samenvatting

 1. Inleiding
 2. Het journalistieke productieproces: jeugdcriminaliteit in het nieuws
 3. Methoden van onderzoek
 4. Nieuwsselectie: omvang en soorten jeugdcriminaliteit in de berichtgeving
 5. Bronvermelding in de berichtgeving
 6. Framing en berichtgeving
 7. Stereotypering in het nieuws
 8. Conclusie

Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Ruigrok, N., Gagestein, S., Atteveldt, W. van, Slotboom, A.-M., Jacobi, C.
Organisatie(s):
LJS Media Research, Taalstrategie, Vrije Universiteit Amsterdam, WODC
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
LJS Research
Jaar van uitgave:
2014
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
LJS Media Research
Telefoon:
020-6956288
E-mailadres:
info@LJSMediaResearch.com
Website:
www.ljsmediaresearch.com

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Oorzaak discrepantie beeld in maatschappij en politiek over omvang en ernst van de (jeugd)criminaliteit en de feiten
Projectnummer:
2321
Operationele status:
Afgerond