Schaalgrootte rechtspraak in eerste aanleg

Strafrecht en strafproces / Herziening rechterlijke organisatie

Schaalgrootte rechtspraak in eerste aanleg

Veranderingen in de grootte van rechtspraaklocaties onder invloed van de Herziening van de Gerechtelijke Kaart in 2013

Samenvatting

In 2013 werd de ‘Gerechtelijke Kaart’ van Nederland ingrijpend herzien. Het aantal arrondissementen en locaties waar kantonrechters zitting houden werd aanmerkelijk kleiner. Dat leidt tot schaalvergroting bij de resterende arrondissementen en locaties. Deze factsheet beschrijft die ontwikkeling.

Zie ook het bijbehorende onderzoeksrapport "De rechter op afstand" (Cahier, 2017-4) (zie link bij: Meer informatie).

Inhoudsopgave

Samenvatting
Leeswijzer

  1. Inleiding, doel, aanpak, beperkingen
  2. Schematische weergave ontwikkeling rechtspraaklocaties
  3. De schaal van de eerstelijnsrechtspraak: de omvang van arrondissementen voor en na de HGK
  4. De schaal van de eerstelijnsrechtspraak: kantonrechtspraak voor en na de HGK
  5. Methodologische kanttekeningen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Eshuis, R.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2017
Reeks:
Fact sheets 2017-04
Type rapport:
Tussenrapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Schaalgrootte rechtspraak in eerste aanleg Veranderingen in grootte van rechtspraaklocaties onder invloed van de Herziening van de Gerechtelijke Kaart in 2013; evaluatie Herziening Gerechtelijke Kaart
Projectnummer:
2324A
Operationele status:
Afgerond

Meer informatie