De rechter op afstand

Strafrecht en strafproces / Herziening rechterlijke organisatie

De rechter op afstand

Een verkennend onderzoek naar de relatie tussen reisafstand en het gebruik van rechtspraak

Samenvatting

De voorliggende rapportage doet verslag van een studie ten behoeve van de Commissie Evaluatie Wet herziening gerechtelijk kaart.
De centrale vraag in deze verkenning luidt: ‘Heeft het opheffen van rechtspraak-locaties (c.q. toename van reisafstanden voor rechtzoekenden) consequenties voor het gebruik van rechtspraak?’.

Bij ‘gebruik’ wordt onderscheid gemaakt tussen eisers en gedaagden. Eisers zijn de partijen die zaken aanbrengen. Minder gebruik betekent dat zij minder geneigd zijn hun geschil voor de rechter te brengen (met minder instroom van zaken als resultaat). Voor gedaagden zullen we onder ‘gebruik’ verstaan het voeren van verweer. Hogere drempels zouden ertoe kunnen leiden dat gedaagden vaker afzien van verweer, en zaken bij verstek worden afgedaan. Het onderzoek wordt uitgevoerd voor een specifiek type zaken: civiele handelszaken die onder de competentie van de kantonrechter vallen.

In de factsheet ‘Schaalgrootte rechtspraak in eerste aanleg’ (Factsheet, 2017-4), eveneens vervaardigd ten behoeve van de Commissie Evaluatie Wet herziening gerechtelijk kaart, werd beschreven welke veranderingen rond de herziening van de gerechtelijke kaart optraden in de schaalgrootte van de rechtspraak. Daarbij werd vooral gekeken naar de eerste aanleg, en daarbinnen naar de locaties waar kantonrechtspraak plaatsvindt (zie link bij: Meer informatie).

Inhoudsopgave

  1. Inleiding
  2. Onderzoeksvraag en conclusie
  3. Het arrondissement Limburg
  4. Het arrondissement Noord-Holland
  5. Regressieanalyse

Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Eshuis, R.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2017
Reeks:
Memorandum 2017-05
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
De rechter op afstand Een verkennend onderzoek naar de relatie tussen reisafstand en het gebruik van rechtspraak; evaluatie Herziening Gerechtelijke Kaart
Projectnummer:
2324B
Operationele status:
Afgerond

Meer informatie