Coffeeshops in Nederland 2012

Coffeeshops in Nederland 2012

Aantallen coffeeshops en gemeentelijk beleid 1999-2012

Samenvatting

Dit rapport doet verslag van de elfde meting van de monitor over het aantal gedoogde verkooppunten van softdrugs (coffeeshops) en het gemeentelijk coffeeshopbeleid in Nederland. Het tellen van het aantal coffeeshops en het inventariseren van het gemeentelijk beleid is op vergelijkbare wijze uitgevoerd als in de periode vanaf 1999. De monitor kent drie onderwerpen: aantal coffeeshops en gemeentelijk beleid; handhavingsbeleid en sanctiebeleid. Daarnaast wordt kort ingegaan op de ervaringen en toekomstplannen van gemeenten. Een link naar de vorige editie is te vinden bij: Meer informatie.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting
Summary

  1. Inleiding
  2. Aantal coffeeshops
  3. Gemeentelijk beleid
  4. Handhavingsbeleid
  5. Conclusies
Geraadpleegde literatuur
Overzicht gemeenten

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Bieleman, B., Nijkamp, R., Reimer, J., Haaijer, M.
Organisatie(s):
Intraval, WODC
Plaats uitgave:
Groningen/Rotterdam
Uitgever:
Intraval
Jaar van uitgave:
2013
ISBN:
978-90-8874-158-6
Type rapport:
Periodiek rapport

Bestelinformatie

Adres:
Intraval, Bureau voor onderzoek en advies
Telefoon:
050 3134052
Fax:
050 3127526
E-mailadres:
info@intraval.nl
Website:
www.intraval.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Jaarlijkse telling van het aantal coffeeshops in Nederland; gemeentelijk beleid, naleving en handhaving
Projectnummer:
2327
Operationele status:
Afgerond

Meer informatie