Crisis- en herstelwet

Staats- en bestuursrecht / Omgevingsrecht

Crisis- en herstelwet

tweede evaluatie procesrechtelijke bepalingen

Samenvatting

De Crisis- en herstelwet (Chw) is op 31 maart 2010 in werking getreden. De wet heeft als doel de uitvoering van grote projecten te versnellen, ter bestrijding van de economische crisis en ter bevordering van het herstel van de economische structuur van Nederland. Daartoe zijn in hoofdstuk 1 van de Chw bepalingen opgenomen ter versnelling van besluitvormings en rechtbeschermingsprocedures ter zake van deze projecten.
Dit evaluatieonderzoek is er op gericht een antwoord te vinden op de volgende vier vragen:

  1. Dragen de instrumenten van hoofdstuk 1 bij aan versnelling van de procedures voor de projecten aangewezen op grond van artikel 1.1 en artikel 1.2 Chw en dragen de instrumenten bij aan de versnelling van de start van de uitvoering van projecten waarop die procedures zien?
  2. Zo ja, op welke wijze?
  3. In hoeverre hebben deze instrumenten, volgens de betrokkenen bij de toepassing van de wet, gevolgen voor de juridische kwaliteit van de besluiten?
  4. In hoeverre ervaren betrokkenen bij de toepassing van de wet (bestuursorganen, rechters, derde-belanghebbenden) knelpunten of neveneffecten bij (het gebruik van) deze instrumenten? 

Inhoudsopgave

Voorwoord
Leesvervangende samenvatting

  1. Inleiding
  2. De toepasselijkheid van het instrumentarium van hoofdstuk 1 Chw
  3. Onderzoeksbevindingen
  4. Conclusies
Summary
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Marseille, A.T., Waard, B.W.N., Graaf, K.J. de, Ling, P.C.E. van, Tolsma, H.D., Verheul, E.F.
Organisatie(s):
Rijksuniversiteit Groningen - Vakgroep Bestuursrecht en Bestuurskunde , Universiteit Tilburg - Departement Publiekrecht, Encyclopedie en Rechtsgeschiedenis, WODC
Plaats uitgave:
Groningen/Tilburg
Uitgever:
Rijksuniversiteit Groningen/Universiteit van Tilburg
Jaar van uitgave:
2014
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Vakgroep Bestuursrecht en Bestuurskunde, Rijkuniversiteit Groningen
Telefoon:
050 3635674
Fax:
050 3637250

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie van de effecten van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet; opgenomen instrumenten op versnelling en op verbetering van de projecten waarop deze van toepassing zijn (tweede evaluatie procesrechtelijke bepalingen Chw)
Projectnummer:
2332
Operationele status:
Afgerond