Zicht op langlopende conflicten van burgers

Zicht op langlopende conflicten van burgers

een haalbaarheidsonderzoek

Samenvatting

In deze notitie wordt in kaart gebracht hoe het langlopende WODC-onderzoeksproject, de geschilbeslechtingsdelta, te gebruiken is voor het krijgen van zicht op het aantal conflicten van burgers dat langer duurt dan één jaar. 

Inhoudsopgave

Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Inrichting geschilbeslechtingsdelta
  3. Informatie-inventarisatie
  4. Beperkingen secundaire analyse
  5. Conclusie
Literatuur

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Geurts, T.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2014
Reeks:
Memorandum 2014-03

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
De duur van conflicten
Projectnummer:
2333
Operationele status:
Afgerond