CT-strategie in focus

Veiligheid en preventie / Preventiebeleid

CT-strategie in focus

Inventarisatie en analyse van de CT-strategie 2011-2015

Samenvatting

Eind 2015 vindt de integrale evaluatie plaats van de ContraTerrorisme (CT)-strategie. Doel van de evaluatie is vast te stellen wat de resultaten zijn van het CT-beleid in de periode 2011-2015. De centrale onderzoeksvraag luidt als volgt:
Welke maatregelen, interventies en voornemens vormen samen de CT-strategie 2011-2015, volgens welke mechanismen worden ze geacht hun doel te bereiken, welke partijen zijn be-trokken bij de in- en uitvoering ervan, wat is bekend over de kosten ervan, welke maatregelen, interventies en voornemens zijn geƫvalueerd (en welke niet), wat kan gezegd worden over het effect of de resultaten ervan en welke nog niet onderzochte maatregelen zouden voor 2015 alsnog geƫvalueerd dienen te worden?

Inhoudsopgave

Colofon
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Internationaal contraterrorismebeleid
  3. Analyse
  4. Evaluaties
  5. Conclusies en beantwoording deelvragen
  6. Evaluatiekader

Afkortingenlijst
Summary

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Winter, H., Struiksma, N., Woestenburg, N., Bottema, R.
Organisatie(s):
Rijksuniversiteit Groningen - Pro Facto, WODC
Plaats uitgave:
Groningen
Uitgever:
Pro Facto
Jaar van uitgave:
2014
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Pro Facto
Telefoon:
050 3139853
Fax:
050 3183426
E-mailadres:
profacto@pro-facto.nl
Website:
www.pro-facto.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Voorbereiding evaluatie contraterrorismestrategie 2011-2015
Projectnummer:
2346
Operationele status:
Afgerond