De inzet van familienetwerkberaden in de jeugdzorg

Straffen en maatregelen / Uithuisplaatsing

De inzet van familienetwerkberaden in de jeugdzorg

Een systematische review en meta-analyse van de uitkomsten van studies naar de effectiviteit van familienetwerkberaden

Samenvatting

De doelen van het voorliggende onderzoek zijn om middels een literatuur review en meta-analyses:

  1. In kaart te brengen welke vormen van familienetwerkberaden in de jeugdzorg zijn beschreven in de nationale en internationale literatuur;
  2. Inzicht te geven in de indicatoren waarin de uitkomsten van familienetwerkberaden worden uitgedrukt;
  3. Vast te stellen of de inzet van familienetwerkberaden leidt tot positieve uitkomsten voor de bescherming van kinderen en jongeren;
  4. Te onderzoeken welke kenmerken van de methoden, gezinnen en studies van invloed zijn op de effectiviteit van familienetwerkberaden.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting
Summary
Inleiding
Onderzoek
Resultaten
Discussie
Referenties
Tabellen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Dijkstra, S., Creemers, H.E., Asscher, J.J., Stams, G.J.J.M.
Organisatie(s):
Universiteit van Amsterdam - Forensische orthopedagogiek, WODC
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
Universiteit van Amsterdam - Forensische orthopedagogiek
Jaar van uitgave:
2014

Bestelinformatie

Adres:
UvA - Faculteit der Maatschappij- en gedragswetenschappen
Website:
http://www.uva.nl/over-de-uva/organisatie/faculteiten/content/faculteit-der-maatschappij-en-gedragswetenschappen/faculteit-der-maatschappij-en-gedragswetenschappen.html

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Literatuurverkenning inzet van (familie)netwerkberaad / Eigen Kracht conferenties (EKc) in jeugdbescherming
Projectnummer:
2384
Operationele status:
Afgerond