Herziening van de zedendelicten?

Staats- en bestuursrecht / Dwang

Herziening van de zedendelicten?

Een analyse van Titel XIV, Tweede Boek, Wetboek van Strafrecht met het oog op samenhang, complexiteit en normstelling

Samenvatting

In dit onderzoek staat de vraag centraal of de misdrijven tegen de zeden (Titel XIV, Boek II van het Wetboek van Strafrecht) moeten worden herzien. De leidende vraag in dit onderzoek is of de staat van de zedentitel in termen van samenhang, complexiteit en normstelling, aanleiding geeft tot de conclusie dat de zedentitel grondig moet worden herzien. Deze algemene vraag is uitgesplitst in de volgende vier onderzoeksvragen, waarbij tussen haakjes is weergegeven in welk hoofdstuk de onderzoeksvraag wordt beantwoord:
Onderzoeksvraag 1: Welke bijzonderheden kunnen worden opgemerkt over de zedendelicten met betrekking tot samenhang, complexiteit en normstelling? (hoofdstuk 2);
Onderzoeksvraag 2: Welke herzieningssuggesties met betrekking tot samenhang, complexiteit en normstelling blijken uit interviews met juristen? (hoofdstuk 3);
Onderzoeksvraag 3: Welke herzieningssuggesties met betrekking tot samenhang, complexiteit en normstelling blijken uit de literatuur vanaf 1999? (hoofdstuk 3);
Onderzoeksvraag 4: Geeft de beantwoording van de eerdere vragen aanleiding tot de conclusie dat de zedentitel grondig moet worden herzien? (hoofdstuk 4).

Inhoudsopgave

Woord vooraf
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Structuren en bijzonderheden in de zedenwetgeving
  3. Herzieningssuggesties in interviews en literatuur
  4. Evaluatie

Summary
literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Lindenberg, K., Dijk, A.A. van
Organisatie(s):
Rijksuniversiteit Groningen - Faculteit rechtsgeleerdheid, WODC
Plaats uitgave:
Groningen
Uitgever:
Rijksuniversiteit Groningen - Faculteit rechtsgeleerdheid
Jaar van uitgave:
2016
ISBN:
978-94-6251-095-1
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Uitgeverij Paris

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Interne consistentie WSr Titel XIV
Projectnummer:
2392a
Operationele status:
Afgerond

Meer informatie