Contactmomenten tussen de overheid en prostituees

Contactmomenten tussen de overheid en prostituees

Samenvatting

Sinds 2000 kunnen gemeenten zelf hun prostitutiebeleid inrichten. Een aantal grote gemeenten met een aanzienlijke prostitutiebranche heeft de afgelopen jaren op lokaal niveau een contactmoment voor prostituees ingevoerd. Personen die in deze gemeenten in de prostitutie willen werken, dienen met de gemeente, de politie, of de exploitant in contact te treden alvorens ze aan het werk mogen. Op deze manier zouden misstanden in de prostitutiebranche kunnen worden gesignaleerd en voorkomen.
Het doel van dit onderzoek is het in kaart brengen van manieren waarop contactmomenten met prostituees in Utrecht, Den Haag en Amsterdam zijn ingericht, het in beeld brengen van de praktijkervaringen van betrokkenen met deze contactmomenten en het verschaffen van inzicht in manieren waarop contactmomenten kunnen bijdragen aan het voorkomen van misstanden in de prostitutiesector.

Inhoudsopgave

Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Contactmomenten met prostituees: invoering en werkwijze
  3. Intakegesprekken in de praktijk - ervaringen van uitvoerders en betrokkenen
  4. Ervaringen van exploitanten en beheerders
  5. Ervaringen van prostituees
  6. Gevolgen van de invoering van contactmomenten
  7. Conclusies

Summary
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Verhoeven, M., Straalen, E. van
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2015
Reeks:
Cahiers 2015-02
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Contactmoment tussen gemeenten en prostituees; i.h.k.v. Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden sexbranche (Wrp) voor de sexbranche
Projectnummer:
2403
Operationele status:
Afgerond