Aanscherpingen glijdende schaal

Straffen en maatregelen / Uitzetting

Aanscherpingen glijdende schaal

Geschatte resultaten van recente en voorgenomen aanscherpingen

Samenvatting

Ter beoordeling van de vraag of de verblijfsvergunning van een vreemdeling, aansluitend op strafrechtelijke maatregelen bij misdrijven, moet worden ingetrokken is een ‘glijdende schaal’ (GS) opgesteld. Deze schaal relateert de hoogte van de opgelegde straf aan de duur van het rechtmatige verblijf in Nederland (tot het moment van het plegen of de aanvang van het misdrijf). Indien het onvoorwaardelijke strafdeel langer is dan de GS ‘toelaat’ is intrekking van de verblijfsvergunning mogelijk. De toepassing van de GS maakt deel uit van het vreemdelingenrechtelijk openbare ordebeleid (Staatsblad 2000, 497, 23 november 2000 en 2002, 371, 5 juli 2002).
In verband met het ontbreken van voldoende inzicht in de resultaten van de eerdere aanscherpingen van de GS, beoogt dit onderzoek een cijfermatige bijdrage te leveren aan het beleidsproces ten aanzien van de beslissing over het wel of niet verder aanscherpen van de GS. De volgende onderzoeksvraag staat centraal:
Wat zijn de geschatte resultaten van de aanscherpingen van de GS in het vreemdelingenbeleid in de jaren 2010 en 2012, en de voorgenomen aanscherping in 2013 in termen van het aantal verblijfsbeëindigingen?

Inhoudsopgave

Voorwoord
Summary
Samenvatting

  1. De glijdende schaal
  2. Doelstelling en aanpak
  3. Beschrijving populatie
  4. Reikwijdte
  5. Toepassing
  6. Resultaat
  7. Conclusie

Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Berdowski, Z., Vennekens, A.
Organisatie(s):
Panteia, WODC
Plaats uitgave:
Zoetermeer
Uitgever:
Panteia
Jaar van uitgave:
2014
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Panteia
Telefoon:
079-3222000

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Glijdende schaal
Projectnummer:
2410
Operationele status:
Afgerond