Internationaal recht en cannabis

Wetgeving en beleid / Legalisatie

Internationaal recht en cannabis

Een beoordeling op basis van VN-drugsverdragen en EU-drugsregelgeving van gemeentelijke en buitenlandse opvattingen pro regulering van cannabisteelt voor recreatief gebruik

Samenvatting

Sinds 2005 heeft zich in buiten- en binnenland een aantal relevante ontwikkelingen voorgedaan in de vorm van gewijzigde wet- en regelgeving en officiƫle stellingnames op het gebied van cannabisteelt.
De centrale vraag van dit onderzoek luidt als volg:
In hoeverre zijn de gemeentelijke argumenten en plannen en buitenlandse initiatieven betreffende het legaliseren, decriminaliseren, beleidsmatig gedogen en/of anderszins reguleren van cannabisteelt verenigbaar met het geldende daarvoor relevante internationale recht zoals dit blijkt uit de VN-drugsverdragen en het Europees recht?

Inhoudsopgave

Voorwoord

  1. Inleiding
  2. Internationaalrechtelijke verplichtingen betreffende cannabis: VN-drugsverdragen
  3. Europeesrechtelijke verplichtingen betreffende cannabis: EU-drugsregelgeving
  4. Toetsing van gemeentelijke en buitenlandse argumenten en initiatieven betreffende regulering van cannabisteelt
  5. Conclusie
Samenvatting
Summary
Gemeentelijke documenten
Parlementaire stukken en internationale documenten
Jurisprudentie
Literatuur

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Kempen, P.H.P.H.M.C. van, Fedorova, M.I.
Organisatie(s):
Radboud Universiteit Nijmegen , WODC
Plaats uitgave:
Deventer
Uitgever:
Kluwer
Jaar van uitgave:
2014
ISBN:
978-90-13124286
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Wolters Kluwer

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Mogelijkheden juridisch kader cannabisteelt
Projectnummer:
2411
Operationele status:
Afgerond