Toezicht op het bewind van ouders en voogden over het vermogen van minderjarigen

Strafrecht en strafproces / Minderjarigheid

Toezicht op het bewind van ouders en voogden over het vermogen van minderjarigen

Onderzoek naar toezicht op vermogensbeheer bij minderjarigen en vier overige, aanverwante onderwerpen

Samenvatting

Dit onderzoek heeft betrekking op de regelgeving rondom toezicht op vermogensbeheer bij minderjarigen. De relatie van dit toezicht tot het nieuwe erfrecht neemt daarbij een belangrijke rol in. In dit onderzoek is door middel van bestudering van literatuur en rechtspraak, internationale normen, buitenlandse rechtssystemen en interviews met juridische professionals in Nederland en in het buitenland fundamenteel gekeken naar het systeem van toezicht op vermogensbeheer bij minderjarigen in zijn geheel. In Deel I van dit rapport is verslag gedaan van dit onderzoek.

In Deel II van dit rapport zijn vier verschillende andere onderwerpen nader onderzocht, waarbij vermogensrechtelijke belangen van minderjarigen onder de loep genomen worden. Het betreft de regeling van het ouderlijk vruchtgenot, testamentair bewind bij minderjarigen, de som ineens als alimentatie-aanspraak voor een kind in het erfrecht en de werking van verjarings- en vervaltermijnen in ons recht bij minderjarigen.

Inhoudsopgave

Woord vooraf
Inleiding

Deel I: Toezicht op vermogensbeheer bij minderjarigen

  1. Het internationale kader
  2. Onderzoek wetgeving, literatuur en jurisprudentie
  3. Toezicht volgens Nederlandse professionals
  4. Regelingen en ervaringen in het buitenland
  5. Mogelijke verbeteringen
  6. Conclusie deel I

Deel II: Overige onderwerpen

  1. Vier afzonderlijke onderwerpen
  2. Conclusie deel II

Samenvatting
Summary

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Haar, J.H.M. ter, Kolkman, W.D., Schrama, W.M., Verstappen, L.C.A.
Organisatie(s):
Rijksuniversiteit Groningen - Faculteit der Rechtsgeleerdheid, WODC
Plaats uitgave:
Groningen
Uitgever:
Rijksuniversiteit Groningen - Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Jaar van uitgave:
2016
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Rijksuniversiteit Groningen - Faculteit Rechtsgeleerdheid

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Toezicht op het bewind van ouders of voogd over het vermogen van minderjarigen; in relatie tot het nieuwe erfrecht
Projectnummer:
2421
Operationele status:
Afgerond