Inzicht in presterend vermogen van veiligheidsregio's

Inzicht in presterend vermogen van veiligheidsregio's

Onderzoek naar de mogelijkheid en wenselijkheid van een stelsel van indicatoren voor het presterend vermogen van veiligheidsregio's

Samenvatting

Met het onderzoek is beoogd inzicht te krijgen in de mogelijkheid en wenselijkheid om de prestaties van veiligheidsregio's meer te baseren op output- of zelfs outcome-indicatoren, tegenover de randvoorwaardelijke indicatoren (naleving wettelijke normen, organisatie-eisen) waarop ze nu beoordeeld worden. In het onderzoek staan de volgende hoofdvragen centraal:

  1. In hoeverre en hoe – op basis van theoretische en praktische inzichten – is het mogelijk om een stelsel van indicatoren te ontwikkelen waarmee een beeld kan worden verkregen van het presterend vermogen van veiligheidsregio’s?
  2. In hoeverre is de ontwikkeling van een stelsel van indicatoren wenselijk vanuit het perspectief van de betrokken actoren?

Inhoudsopgave

Samenvatting
Summary

  1. Inleiding
  2. Prestatiemeting in literatuur
  3. Prestatiemeting in praktijk
  4. Ontwerpeisen
  5. Beelden uit de regio's over prestatiemeting
  6. Conclusies: koppeling theorie en empirie
  7. Reflectie

Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Bruijn, J.A. de, Bruijne, M.L.C. de, Noordink, M., Stutje, A.
Organisatie(s):
Technische Universiteit Delft - Faculteit der Techniek, Bestuur en Management (TBM), Kwink groep, WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
Kwink Groep
Jaar van uitgave:
2015
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Kwink Groep
Telefoon:
070 359 6955
E-mailadres:
info@kwinkgroep.nl
Website:
http://www.kwinkgroep.nl/

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Indicatoren voor het presterend vermogen van veiligheidsregio's
Projectnummer:
2427
Operationele status:
Afgerond