Doorontwikkeling Strafrechtketenmonitor 2014

Doorontwikkeling Strafrechtketenmonitor 2014

Samenvatting

In september 2010 is door het WODC een begin gemaakt met de ontwikkeling van een Strafrechtketenmonitor (SKM), in opdracht van DGRR en in het kader van het VenJ-project Meten in de Keten. Dit heeft geleid tot een instrument dat actuele informatie levert over de ontwikkelingen in zaakstromen in de strafrechtketen, in de vorm van standaardrapportages op hoofdlijnen en een webinterface met verdiepende gegevens. De SKM dient op basis van geaggregeerde informatie per ketenpartner het functioneren van de strafrechtketen in zijn totaliteit in beeld te brengen.
Met de overgang van het opdrachtgeverschap per 1 januari 2013 naar de stuurgroep VPS is de SKM een steeds centraler instrument geworden in de monitoring van prestaties in de strafrechtketen, en is een extra doelstelling aan de SKM toegevoegd: bijdragen aan transparantie in de strafrechtketen ten behoeve van een zo sluitend mogelijke verantwoording van de prestaties in de keten.

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Doorontwikkeling Strafrechtketenmonitor 2014
Organisatie(s):
WODC
Projectnummer:
2447
Operationele status:
Afgerond