Verkenning nieuwe mogelijkheden vrijwilligerswerk bij de politie

Verkenning nieuwe mogelijkheden vrijwilligerswerk bij de politie

Samenvatting

De aanleiding van dit onderzoek is de doelstelling van het ministerie van Veiligheid en Justitie om het aantal vrijwilligers bij de Nationale Politie op te voeren naar tien procent ten opzichte van de operationele sterkte. Dat gaat niet vanzelf en blijkt in de praktijk lastig te zijn. De volgende vragen staan daarom centraal in dit onderzoek:

  1. Welke nieuwe vormen van vrijwilligerswerk en/of burgerparticipatie zijn op basis van maatschappelijke ontwikkelingen en praktijkvoorbeelden in andere sectoren relevant voor de politie?
  2. Op welke wijze kan de politie op een meer innovatieve manier omgaan met nieuwe vormen van vrijwilligerswerk met inachtneming van de wettelijke kaders en de CAO afspraken 2012 -2014?

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting en conclusies

  1. Inleiding
  2. Theoretische noties
  3. Focus van het onderzoek: thema's en cases
  4. Mobiliseren van doelgroepen
  5. Afstemming van verwachtingen
  6. Formalisatie en institutionalisering
  7. Omgaan met gevoelige gegevens
  8. Conclusies en lessen

Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Thaens, M., Kool, D. de, Siep, P.
Organisatie(s):
RISBO - Center for Public Innovation, WODC
Plaats uitgave:
Rotterdam
Uitgever:
RISBO - Center for Public Innovation
Jaar van uitgave:
2015
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Erasmus Universiteit Rotterdam - Center for Public Innovation
Telefoon:
010 4082770
Fax:
010 4081141
E-mailadres:
info@publicinnovation.nl
Website:
www.publicinnovation.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Vrijwilligers bij de politie
Projectnummer:
2452
Operationele status:
Afgerond