Identificeren van 18- tot 23-jarigen die volgens het jeugdstrafrecht zijn berecht

Civiel recht en civiel proces / Minderjarigheid

Identificeren van 18- tot 23-jarigen die volgens het jeugdstrafrecht zijn berecht

Een pilot

Samenvatting

Deze pilot heeft als doel om op basis van registratiegegevens de groep 18- tot 23-jarigen die in het eerste jaar na invoering van het adolescentenstrafrecht volgens het jeugdstrafrecht zijn berecht (artikel 77c Sr.) te identificeren. Dit leidt tot de volgende onderzoeksvragen:

  1. Hoe valide zijn de indicatoren ‘jeugdstrafrecht’ en ‘jeugdsanctie’ en de combinatie van beide indicatoren om de groep 18- tot 23-jarigen die volgens het jeugdstraf-recht zijn berecht in kaart te brengen?
  2. In hoeverre komt het aantal afdoeningen volgens het jeugdstrafrecht onder 18- tot 23-jarigen volgens de combinatie van de indicator jeugdstrafrecht en de indicator jeugdsanctie overeen met het aantal plaatsingen preventieve hechtenis in een JJI onder 18- tot 23-jarigen?
  3. Bestaan er mogelijk alternatieve methoden om het aantal afdoeningen volgens het jeugdstrafrecht bij 18- tot 23-jarigen in kaart te brengen?

Inhoudsopgave

Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Informatiebronnen
  3. Validatie indicator jeugdstrafrecht en jeugdsanctie
  4. Verschillende steekproeven
  5. Alternatieve selectiemethoden
  6. Samenvatting en eindconclusie

Summary
Literatuur
Bijlage

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Barendregt, C.S., Beerthuizen, M.G.C.J., Vink, M., Leertouwer, E., Laan, A.M. van der
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2016
Reeks:
Cahiers 2016-10
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Pilotstudie Adolescentenstrafrecht; onderzoeksprogramma Monitoring en Evaluatie Adolescentenstrafrecht
Projectnummer:
2460I
Operationele status:
Afgerond