Vervolg haalbaarheidsonderzoek recidivemeting kindermishandeling

Vervolg haalbaarheidsonderzoek recidivemeting kindermishandeling

Samenvatting

De hoofdvraag van dit onderzoek luidt: Kunnen alle strafzaken vanwege niet-seksuele kindermishandeling in de justitiƫle registratiesystemen worden teruggevonden? Zo niet, zijn de zaken die teruggevonden worden representatief voor alle zaken van dit type? Aanvullend zal worden bekeken of zich zaak-gerelateerde verschillen voordoen in de registratie van kindermishandeling en wordt nagegaan of de relatie tussen de (veronderstelde) dader en het slachtoffer bepalend is voor wat in justitiƫle registratiesystemen als kindermishandeling wordt aangemerkt.
In de loop van 204 is een eerste analyse uitgevoerd van de haalbaarheid van recidive-metingen onder vervolgde daders van kindermishandeling (zie link bij: Meer informatie).

Inhoudsopgave

Dankwoord

  1. Inleiding
  2. Methode van onderzoek
  3. Resultaten
  4. Conclusie

Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Alberda, D., Karemaker, M., Wartna, B.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2015
Reeks:
Memorandum 2015-05

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Dossieronderzoek ivm haalbaarheid recidivemeting kindermishandeling
Projectnummer:
2461A
Operationele status:
Afgerond

Meer informatie