Gaming en gamification voor justitiële inrichtingen

Civiel recht en civiel proces / Spel

Gaming en gamification voor justitiële inrichtingen

Samenvatting

Een van de ICT-toepassingen die de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) overweegt zijn Serious games. Serious games hebben primair een educatief doel, het opdoen van kennis of vaardigheden. Het entertainment aspect dat gepaard gaat met het spelen van de game dient als motivationele prikkel voor het bereiken van de leerdoelen. DJI is geïnteresseerd in toepassingsmogelijkheden van serious gaming (ervaringsleren). Dit verkennende onderzoek maakt duidelijk welke toegevoegde waarde serious games nu echt voor DJI kunnen hebben in het kader van het Masterplan. De volgende hoofdvragen worden behandeld:

  • Welke doelen kunnen met serious gaming gerealiseerd worden?
  • Voor welke doelgroepen binnen DJI is serious gaming het meest interessant?
  • In hoeverre kan serious gaming voor DJI een effectief instrument zijn (om de doelstellingen van het Masterplan te bereiken)?

Inhoudsopgave

Managementsamenvatting
Management summary

  1. Inleiding
  2. Games, video games, serious gaming en gamification
  3. Inzet gaming in context Dienst Justitiële Inrichtingen
  4. Case studies
  5. Conclusies en aanbevelingen

Referenties
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Velde, R. te, Steur, J., Vrankan, A.
Organisatie(s):
Dialogic , WODC
Plaats uitgave:
Utrecht
Uitgever:
Dialogic
Jaar van uitgave:
2015
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Dialogic innovatie & interactie
Telefoon:
030 2150580
Fax:
030 2150595
E-mailadres:
info@dialogic.nl
Website:
www.dialogic.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Serious gaming
Projectnummer:
2476
Operationele status:
Afgerond