Randvoorwaarden verticale evacuatie bij overstromingen

Randvoorwaarden verticale evacuatie bij overstromingen

Samenvatting

Sinds enige jaren is het besef doorgedrongen dat bij de grootste overstromingsdreigingen evacuatie van het gehele bedreigde gebied onmogelijk is. Te veel mensen zouden in te korte tijd over grote afstand verplaatst moeten worden. Daarom wordt sindsdien, naast deze horizontale evacuatie, gepleit voor zogeheten verticale evacuatie; opvang van mensen in hoger gelegen objecten/locaties binnen het bedreigde gebied zelf.
De probleemstelling van dit onderzoek is als volgt gespecificeerd:

  1. Onder welke randvoorwaarden kan verticale evacuatie bij overstromingen een effectieve bijdrage leveren aan het in veiligheid brengen van mensen (voorkomen slachtoffers)?
  2. Welke maatregelen kunnen (redelijkerwijs) genomen worden door de overheid of door bedrijfsleven (gestimuleerd door de overheid) om de leefbaarheid van degenen die verticaal evacueren te bevorderen?

Inhoudsopgave

Summary
Samenvatting
Lijst van tabellen
Lijst van figuren

  1. Inleiding
  2. Overstromingen in Nederland
  3. Rol van verticaal evacueren bij overstromingen
  4. Huidige situatie en mogelijke maatregelen
  5. Conclusies en aanbevelingen over randvoorwaarden voor verticaal evacueren
  6. Referenties

Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Kolen, B., Vermeulen, C.J.M., Terpstra, T., Kerstholt, J.
Organisatie(s):
HKV Lijn in water , TNO, WODC
Plaats uitgave:
Lelystad
Uitgever:
HKV Lijn in water
Jaar van uitgave:
2015
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
HKV Lijn in water
Telefoon:
0320 294242
E-mailadres:
info@hkv.nl
Website:
www.hkv.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Randvoorwaarden verticale evacuatie
Projectnummer:
2483
Operationele status:
Afgerond