Schijn bedriegt

Civiel recht en civiel proces / Schijnhuwelijk

Schijn bedriegt

Een onderzoek naar de prevalentie en verschijningsvormen van schijnrelaties

Samenvatting

Hoewel er verschillende maatregelen zijn (voor)genomen om schijnhuwelijken en relaties te voorkomen en bestrijden, is er weinig zicht op de mate waarin dit type relatie in Nederland voorkomt en wat de verschijningsvormen zijn. Dit exploratieve onderzoek zal een inventarisatie opleveren van de situatie in Nederland ten aanzien van schijnhuwelijken. Het dient een indicatie/schatting te geven over hoe vaak er sprake is van (mogelijke) schijnhuwelijken in Nederland en inzicht te verschaffen in verschillende verschijningsvormen van schijnhuwelijken en schijnrelaties.

Inhoudsopgave

Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Schijnrelaties: definities, beoordeling en verschijningsvormen
  3. Het aandeel schijnrelaties in Nederland geschat op basis van relatiebreukcijfers
  4. Schijnrelaties volgens beoordeling van de IND
  5. Conclusies

Summary
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Kulu-Glasgow, I., Liu, W.Y.J., Jennissen, R.P.W., Smit, M., Beenakkers, E.M.T. (medew.), Haerden, M. (medew.), Niehof, J. (medew.), Stelk, A.M. (medew.)
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2016
Reeks:
Cahiers 2016-06
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Schijnhuwelijken
Projectnummer:
2494
Operationele status:
Afgerond