Strafbaarstelling van 'belediging van geloof'

Civiel recht en civiel proces / Ivbpr

Strafbaarstelling van 'belediging van geloof'

Een onderzoek naar mogelijke aanpassing van de uitingsdelicten in het Wetboek van Strafrecht, mede in het licht van internationale verdragsverplichtingen

Samenvatting

Dit onderzoek geeft uitvoering aan de motie-Schrijver c.s., die is aangenomen toen de Eerste Kamer in december 2013 akkoord ging met het laten vervallen van het verbod op godslastering (art. 147 van het Wetboek van Strafrecht). De onderzoeksvraag is als volgt:
Kan een mogelijke aanpassing van artikel 137c t/m 137e van het Wetboek van Strafrecht dienstig zijn om te bewerkstelligen dat deze artikelen eveneens genoegzame bescherming bieden tegen als ernstig ervaren belediging van burgers door belediging van hun geloof of geloofsbeleving zonder de werking van de vrijheid van mening onnodig te beperken?

Inhoudsopgave

Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Art. 137c-e Wetboek van Strafrecht en belediging van geloof
  3. Genoegzame bescherming en positieve verplichtingen
  4. Belediging van geloof en de vrijheid van meningsuiting
  5. Conclusie

Bibliografie
Bijlage

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Noorloos, M. van
Organisatie(s):
Tilburg University, WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
Boom Lemma
Jaar van uitgave:
2014
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Boom Lemma
Telefoon:
+31 (0)70-3307033
Fax:
+31 (0)70-3307030
E-mailadres:
info@boomlemma.nl
Website:
www.boomlemma.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Onderzoek naar mogelijke aanpassingen van artikel(en) 137 ev Sr
Projectnummer:
2516
Operationele status:
Afgerond