Schriftelijke wilsverklaring euthanasie bij wilsonbekwame patiënten

Criminaliteit en delicten / Hulp bij zelfdoding

Schriftelijke wilsverklaring euthanasie bij wilsonbekwame patiënten

een jurisprudentieonderzoek

Samenvatting

De volgende probleemstelling komt in dit jurisprudentieonderzoek aan de orde:

  • Hoe luidt de jurisprudentie over de schriftelijke wilsverklaring in het kader van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (Wtl) op basis van uitspraken van de strafrechter, van de civiele rechter, van de medische tuchtrechter en van de vijf regionale toetsingscommissies en toelichting daarop in hun jaarverslagen?
  • Welke lijn kan uit deze jurisprudentie worden gedestilleerd? Wat zijn de in het oog springende verschillen en overeenkomsten tussen de genoemde bronnen?
  • Welke knelpunten kunnen uit het jurisprudentieonderzoek worden vastgesteld en welke onderzoeksvragen kunnen naar aanleiding van het jurisprudentieonderzoek niet worden beantwoord?

Inhoudsopgave

Voorwoord

  • Inleiding
  • Systematiek van de wettelijke regeling in WvSr en Wtl
  • Werkwijze Regionale Toetsingscommissies Euthanasie
  • Beantwoording van de onderzoeksvragen I: specifieke aandachtspunten en onderwerpen
  • Beantwoording van de onderzoeksvragen II: de overkoepelende thema's
  • Conclusie
Samenvatting
Summary
Lijst met aangehaalde zaken
Leden van de begeleidingscommissie

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Mevis, P.A.M., Bakker, S.R., Postma, L., Verbaan, J.H.J.
Organisatie(s):
Erasmus Universiteit Rotterdam -School of Law , WODC
Plaats uitgave:
Rotterdam
Uitgever:
Erasmus Universiteit Rotterdam -School of Law
Jaar van uitgave:
2014
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Erasmus Universiteit Rotterdam - School of Law
Telefoon:
010 4081547
Fax:
010 5432911
Website:
www.esl.eur.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Jurisprudentieonderzoek schriftelijke wilsverklaring bij euthanasie bij wilsonbekwame patiënten
Projectnummer:
2520
Operationele status:
Afgerond