Aanvaarding van hulp in relatie tot slachtofferkenmerken

Aanvaarding van hulp in relatie tot slachtofferkenmerken

Een analyse van verrijkte cliëntgegevens van Slachtofferhulp Nederland

Samenvatting

In haar meerjarenbeleidsplan 2013-2016 ‘Kwaliteit voor slachtoffers; samen werken aan hulp op maat’ heeft Slachtofferhulp (SHN) zich twee doelen gesteld:

  • Slachtoffer beter bereiken;
  • de dienstverlening beter toesnijden op specifieke groepen slachtoffers (bv. kinderen/jongeren, ouderen, lage SES-score e.d.).

Om deze doelen te realiseren heeft Slachtofferhulp Nederland informatie nodig over de groep slachtoffers die zij wel bereikt en de groep slachtoffers die zij niet bereikt.
Dat leidt tot de volgende vragen:

  1. Zijn er relevante verschillen (gemeten in effect sizes) tussen de cliëntpopulatie van Slachtofferhulp Nederland en de algemene slachtofferpopulatie (IVM) op de verschillende demografische en sociaaleconomische kenmerken?
  2. Welke patronen ontstaan als we kijken naar de relatie tussen de verschillende demografische en sociaaleconomische factoren, delict en wijze van aanmelden, en het resultaat van de aanmelding?

Inhoudsopgave

  1. Inleiding
  2. Resultaten
  3. Conclusie en slotbeschouwing

Naschrift
Geraadpleegde bronnen
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Leferink, S., Wessel, F. van
Organisatie(s):
Slachtofferhulp Nederland, Universiteit Utrecht - afdeling Methoden en Statistiek, WODC
Uitgever:
Slachtofferhulp Nederland
Jaar van uitgave:
2016
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Voorspellers hulpafname SHN
Projectnummer:
2524
Operationele status:
Afgerond