Hoe werken gedragsmaatregelen woonoverlast?

Hoe werken gedragsmaatregelen woonoverlast?

Evaluatie gedragsaanwijzing woonoverlast

Samenvatting

Door de bedenkers en aanjagers van de pilot gedragsaanwijzing woonoverlast wordt in een visiedocument de gedragsaanwijzing als volgt beschreven. Een huurrechtelijke gedragsaanwijzing is een voor een huurder die woonoverlast veroorzaakt geldend gebod of verbod. Een gebod is een verplichting voor de huurder tot het doen van iets, zoals het gebod om hulpverlening te aanvaarden. Een verbod houdt voor een huurder de verplichting in tot het nalaten van iets, zoals een verbod om ’s nachts harde muziek te draaien. Er kunnen twee soorten gedragsaanwijzingen worden onderscheiden: een vrijwillige en een onvrijwillige gedragsaanwijzing.
De evaluatie van de pilot gedragsaanwijzing woonoverlast omvat twee onderdelen, namelijk een plan- en procesevaluatie. De doelstelling van de evaluatie is tweeledig:

  1. Het verkrijgen van inzicht in de theoretische en empirische onderbouwing die aan de ‘gedragsaanwijzing woonoverlast’ ten grondslag ligt.
  2. Het verkrijgen van kennis over hoe de ‘gedragsaanwijzing woonoverlast’ in de praktijk wordt opgelegd.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Reconstructie van de beleidstheorie
  3. Toetsen van de beleidstheorie
  4. Aanpak procesevaluatie
  5. Het verloop van een gedragsaanwijzing
  6. Indicaties voor kosten en baten
  7. De bevindingen nader beschouwd
  8. Conclusie

Bijlage

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Homburg, G., Oude Ophuis, R., Smit, W.
Organisatie(s):
Regioplan beleidsonderzoek, WODC
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
Regioplan
Jaar van uitgave:
2015
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Regioplan beleidsonderzoek
Telefoon:
020 5315315
E-mailadres:
info@regioplan.nl
Website:
www.regioplan.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Gedragsaanwijzing huurrecht en woonoverlast
Projectnummer:
2530
Operationele status:
Afgerond