Evaluatie Recidiveregeling voor ernstige verkeersdelicten

Veiligheid en preventie / Verkeersveiligheid

Evaluatie Recidiveregeling voor ernstige verkeersdelicten

Samenvatting

Sinds 1 juni 2011 krijgen bestuurders die voor een tweede maal worden veroordeeld voor het rijden onder invloed van alcohol te maken met de recidiveregeling. Hun rijbewijs wordt van rechtswege ongeldig, zonder verdere tussenkomst van de rechter. De regeling houdt kortweg in dat het rijbewijs van rechtswege ongeldig wordt indien de betrokkene binnen vijf jaar tweemaal onherroepelijk wordt veroordeeld voor het rijden onder invloed, waarbij de tweede maal een alcoholgehalte van boven de 1,3 promille is gemeten. In de periode van oktober 2014 tot en met mei 2015 is een evaluatie uitgevoerd van de recidiveregeling.
De doelstelling van het onderhavige onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de mate waarin de recidiveregeling op de door de wetgever beoogde wijze bijdraagt aan het realiseren van de doelstellingen van deze regeling en welke knelpunten zich eventueel in de praktijk voordoen.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting
Summary

  1. Inleiding
  2. Achtergrond en context van de recidiveregeling
  3. Reconstructie en plausibiliteit van de beleidstheorie
  4. Uitvoeringspraktijk recidiveregeling
  5. Impactanalyse
  6. Beschouwing en discussie

Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Goedvolk, M., Doumen, M., Walberg, A.
Organisatie(s):
Significant , MuConsult, WODC
Plaats uitgave:
Barneveld
Uitgever:
Significant
Jaar van uitgave:
2015

Bestelinformatie

Adres:
Significant
Telefoon:
0342 405240
E-mailadres:
info@significant.nl
Website:
www.significant.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Procesevaluatie recidiveregeling ernstige verkeersdelicten
Projectnummer:
2536
Operationele status:
Afgerond