Discriminatie: van aangifte tot vervolging

Politie en rechtshandhaving / Melding

Discriminatie: van aangifte tot vervolging

De gang van discriminatiezaken door de strafrechtketen

Samenvatting

Er zijn feitelijk twee aanleidingen voor dit onderzoek. Enerzijds is dat de wens de gang van discriminatiezaken door de strafrechtketen in kaart te brengen en anderzijds de wens om inzicht te verkrijgen in slachtofferschap van discriminatie (haatcriminaliteit). Het gemeenschappelijke is dat beide verzoeken betrekking hebben op discriminatie. De methode en de uitwerking zijn echter verschillend en daarom is er voor gekozen het rapport twee delen te geven. Deel I heeft betrekking op ervaren slachtofferschap van discriminatie en registraties bij politie en Openbaar Ministerie. Deel II beschrijft de gang van discriminatiezaken door de strafrechtketen.

Inhoudsopgave

Vooraf
Afkortingen / Begrippen verklaard
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Methoden van onderzoek (Deel I)
  3. Ervaren discriminatie
  4. Registratie bij politie en OM
  5. Conclusies (Deel I)
  6. Methoden van onderzoek (Deel II)
  7. In- en uitstroom bij de politie
  8. In- en uitstroom bij het OM
  9. Afdoening en strafmaat bij discriminatie
  10. Conclusies (Deel II)

Summary
Geraadpleegde literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Kruize, P., Gruter, P.
Organisatie(s):
Ateno - Bureau voor Criminaliteitsanalyse, WODC
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
Ateno
Jaar van uitgave:
2015
ISBN:
978-94--91534-11-9
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Ateno - Bureau voor Criminaliteitsanalyse
Telefoon:
020-7850799
E-mailadres:
bureau@ateno.nl
Website:
www.ateno.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Aard en afdoening discriminatiezaken
Projectnummer:
2537
Operationele status:
Afgerond