Cybercrime en witwassen

Cybercrime en witwassen

Bitcoins, online dienstverleners en andere witwasmethoden bij banking malware en ransomware

Samenvatting

Het witwassen van geld dat wordt verkregen uit cybercrime vindt in de regel plaats via digitale betalingsmiddelen. De reden daarvoor is dat het geld bij cybercrime vaak wordt verkregen via online betalingsmethoden en virtuele valuta. De hoofdvraag van dit onderzoek luidt: Op welke wijze en door welke actoren wordt geld dat wordt verkregen uit banking malware en ransomware (al dan niet digitaal) witgewassen?

De deelvragen van het onderzoek luiden als volgt:

 1. Wat wordt verstaan onder het witwassen van door banking malware en ransomware verkregen geld en hoe wordt witwassen juridisch gekwalificeerd?
 2. Wat zijn digitale betalingsmiddelen, in het bijzonder virtuele valuta zoals Bitcoin, en hoe werken deze digitale betalingsmiddelen?
 3. Op welke wijze en door welke actoren wordt geld witgewassen dat: a door middel van banking malware wordt verkregen? b door middel van ransomware wordt verkregen?
 4. Wat zijn de kenmerken van actoren die betrokken zijn bij het witwassen van geld dat wordt verkregen uit banking malware en ransomware?
 5. Welke informatie over de modus operandi van actoren, die betrokken zijn het bij het witwassen van geld dat verkregen wordt uit banking malware en ransomware, is beschikbaar op het dark web?
 6. Welke rol spelen digitale betalingsmiddelen, in het bijzonder virtuele valuta zoals bitcoins, bij het witwassen van geld dat wordt verkregen uit banking malware en ransomware?

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting

 1. Inleiding
 2. Cybercrime en witwassen
 3. Digitale betaalmiddelen
 4. Witwassen van geld verkregen uit banking malware en ransomware
 5. Kenmerken van actoren bij het witwassen van opbrengsten uit banking malware en ransomware
 6. Conclusie

Summary
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Oerlemans, J.J., Custers, B.H.M., Pool, R.L.D., Cornelisse, R.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
Boom criminologie
Jaar van uitgave:
2016
ISBN:
978-94-6236-728-9
Reeks:
Onderzoek en beleid 319
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Boom juridisch
Telefoon:
070-3307033
E-mailadres:
info@boomjuridisch
Website:
www.boomjuridisch.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Criminele dienstverlening op internet
Projectnummer:
2540
Operationele status:
Afgerond