Voorbereiding meting slachtoffermonitor 2015-2016

Criminologie en victimologie / Slachtofferenquete

Voorbereiding meting slachtoffermonitor 2015-2016

Samenvatting

Door eens in de drie jaar de slachtoffermonitor af te nemen ontstaat een meerjarig beeld van de ontwikkeling van het slachtofferbeleid en de ervaringen van slachtoffers. Dit voorbereidend onderzoek moet leiden tot een soepel verloop van het tweede monitoronderzoek. Zo is de vraag wat er nodig is om praktische belemmeringen bij de verzameling van data te voorkomen of weg te nemen. Ook het plan om in de monitor enkele vragen in te lassen over de dienstverlening door het Schadefonds Geweldsmisdrijven en het Centraal Justitieel Incassobureau moet worden voorbereid. Tot slot is het de bedoeling om in de tweede monitor grotere aantallen slachtoffers te bevragen naar hun ervaringen met de rechter en daarbij vergelijkingen te maken naar arrondissement.

De resultaten zijn te vinden in het rapport: Slachtoffermonitor - hoofdrapport: tweede meting (zie link bij: Meer informatie)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Voorbereiding meting slachtoffermonitor 2015-2016
Organisatie(s):
WODC
Projectnummer:
2546
Operationele status:
Afgerond

Meer informatie