Investeren in Cybersecurity

Investeren in Cybersecurity

Samenvatting

Cybersecurity staat al enige tijd vol in de schijnwerpers, in zowel binnen- als buitenland. Onze digitale afhankelijkheid heeft ertoe geleid dat veiligheidskwetsbaarheden en veiligheidsincidenten gepaard (kunnen) gaan met grote gevolgen, in het bijzonder als het gaat om kwetsbaarheden en incidenten bij organisaties binnen de vitale sectoren. Dit onderzoek had als vertrekpunt de behoefte in kaart te brengen waarom, waarin en hoeveel organisaties binnen de vitale sectoren investeren in cybersecurity. De hoofdvraag voor dit onderzoeksproject was:
Op basis waarvan, op welke wijze en in welke mate investeren private ondernemingen en publieke organisaties in de vitale sectoren in cybersecurity?

Inhoudsopgave

Samenvatting en conclusies
Summary and conclusions
Dankwoord
Lijst met afkortingen

  1. Inleiding en achtergrond van het onderzoek
  2. Cybersecurity: van definitie tot dreiging
  3. Drijfveren voor cybersecurity-investeringen
  4. Aard en omvang van investeringen in cybersecurity
  5. Van goed naar beter
  6. Slotbeschouwing

Bibliografie
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Meulen, N. van der
Organisatie(s):
RAND Europe, WODC
Plaats uitgave:
Cambridge
Uitgever:
Rand Europe
Jaar van uitgave:
2015
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Rand Europe
 
Rue de la Loi, Bte 3
 
1040 Brussels
Telefoon:
+32(2)6692400
E-mailadres:
order@rand.org
Website:
www.rand.org/randeurope

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Investeren in cyber security
Projectnummer:
2551
Operationele status:
Afgerond