Monitor Veelplegers 2016

Monitor Veelplegers 2016

Transitie van de oude naar de nieuwe definitie van zeer actieve veelpleger, methodologische onderbouwing

Samenvatting

In dit rapport worden de nieuwste resultaten uit de Monitor Veelplegers (MV) ge-presenteerd. Omdat de landelijke definitie van zeer actieve veelplegers (ZAVP’s) sinds januari 2014 veranderd is in de justitiepraktijk, is ook de MV anders opgebouwd.
Sinds 1 januari 2014 wordt de groep ZAVP’s die op de zogeheten ‘veelplegerslijst’ afkomstig van het Parket-Generaal komen, als volgt omschreven:
Een zeer actieve veelpleger is een persoon van 18 jaar of ouder die over een periode van vijf jaren processen-verbaal tegen zich opgemaakt zag worden voor meer dan tien misdrijffeiten, waarvan ten minste één misdrijf in de laatste twaalf maanden, terug te rekenen vanaf de pleegdatum van het laatst gepleegde misdrijffeit.
De doelstelling van dit rapport is vanwege de verandering in definities en bronnen tweeledig. Ten eerste wordt nagegaan wat de consequenties zijn van de verandering in definitie van ZAVP’s. Ten tweede gaan we in op de ontwikkelingen in achtergrondkenmerken, sancties en recidive die zich voordoen onder ZAVP’s waarbij we zowel kijken naar de ontwikkelingen op basis van de oude als op basis van de nieuwe definitie.

Inhoudsopgave

Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Methode
  3. Empirische verschillen in veelpleegcijfers: oude en nieuwe definitie
  4. Ontwikkelingen in de tijd MV 1.0 (oude definitie)
  5. Ontwikkelingen in de tijd MV 2.0 (nieuwe definitie)
  6. Conclusie

Summary
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Tollenaar, N., Beerthuizen, M.G.C.J., Laan, A.M. van der
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2016
Reeks:
Cahiers 2016-04
Type rapport:
Periodiek rapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Veelplegersmonitor 2016
Projectnummer:
2555
Operationele status:
Afgerond