Op zoek naar nieuw evenwicht

Straffen en maatregelen / Dwangbehandeling

Op zoek naar nieuw evenwicht

Derde evaluatie van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden

Samenvatting

Sinds 1997 is de Beginselenwet verpleging terbeschikkinggestelden (Bvt) van kracht. Deze wet regelt de interne rechtspositie van tbs-gestelden. De beginselenwet bepaalt dat binnen drie jaar na inwerkingtreding en vervolgens iedere vijf jaar verslag moet worden uitgebracht aan de Staten-Generaal over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk. In 2001 verscheen de eerste evaluatie: E. Leuw & N. Mertens, Tussen recht en ruimte, 2001. De tweede evaluatie: D. van der Hoek, K. Eppink, F. Koenraadt, M. Boone, Balanceren met recht, 2009 (zie links bij: Meer informatie). Dit is de derde evaluatie van de Bvt waarbij de volgende twee onderzoeksvragen centraal staan:

  1. Dient de in de Bvt neergelegde interne rechtspositie en de actuele uitvoeringspraktijk daarvan de doelstelling van een evenwichtige verhouding tussen de dimensies van beveiliging, behandeling en rechtsbescherming?
  2. Is de Bvt als interne rechtspositieregeling voldoende berekend op het toekomstige landschap van de Forensische zorg?

Inhoudsopgave

Voorwoord
Afkortingen

  1. Achtergrond, vraagstelling en methode
  2. Functioneren van rechtsmiddelen en het effectueren van de rechtspositie
  3. Verantwoording via toezicht, registratie en documentatie
  4. Inbreuken op rechten: controle, ordemaatregelen en dwangbehandeling
  5. Overkoepelende beschouwing, conclusies en aanbevelingen

Samenvatting
Summary
Literatuur
Jurisprudentie
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Wolf, M. van der, Mevis, P., Struijk, S., Leeuwen, L van, Kleijn, M., Marle, H. van, Leeuwen, E. van (medew.), Bektesevic, D. (medew.)
Organisatie(s):
Erasmus Universiteit Rotterdam - Erasmus School of Law, WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
Boom juridisch
Jaar van uitgave:
2016
ISBN:
978--94-6290-284-8
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Boom juridisch
Telefoon:
070-3307033
E-mailadres:
info@boomjuridisch
Website:
www.boomjuridisch.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie Beginselenwet verpleging terbeschikkinggestelden
Projectnummer:
2572
Operationele status:
Afgerond

Meer informatie