Werkzaamheid van de Halt-afdoening

Criminaliteit en delicten / Schoolverzuim

Werkzaamheid van de Halt-afdoening

Samenvatting

De Halt-afdoening is begin jaren tachtig van de vorige eeuw ontwikkeld in Rotterdam als een buitenstrafrechtelijke interventie met als doel jongeren die zich voor het eerst schuldig maakten aan vandalisme snel een passende sanctie te geven. In de jaren negentig is Halt op initiatief van het toenmalige ministerie van Justitie landelijk ingevoerd en krijgt het een wettelijke status door de afdoening vast te leggen in het jeugdstrafrecht (Wetboek van Strafrecht, artikel 77e.) dat als algemeen uitgangspunt heeft het voorkomen van recidive.
Per 1 januari 2013 is de Haltsector omgevormd naar één landelijke organisatie, waarbij een belangrijke doelstelling was om een verdere uniformering van de Halt-afdoening te bewerkstellingen.
In dit onderzoek wordt de volgende probleemstelling onderzocht: Hoe werkt de Halt-afdoening en hoe kan de Halt-afdoening verbeterd worden?

Inhoudsopgave

Voorwoord

  1. Inleiding
  2. Onderzoeksopzet
  3. Doelen en kernelementen Halt-afdoening
  4. Werkzaamheden kernelement Halt
  5. Werkzaamheid kernelement bij specifieke doelgroepen
  6. Vergelijkbare interventies
  7. Samenvatting en conclusies

Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Buysse, W., Abraham, M., Hofstra, D., Dijk, B. van
Organisatie(s):
DSP-groep, WODC
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
DSP-groep
Jaar van uitgave:
2017
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
DSP-groep
 
Van Diemenstraat 374
 
1013 CR Amsterdam
Telefoon:
020 6257537
E-mailadres:
dsp@dsp-groep.nl
Website:
www.dsp-groep.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Effectevaluatie Halt inclusief
Projectnummer:
2577
Operationele status:
Afgerond