Beginselen digitaal

Civiel recht en civiel proces / Equality of arms

Beginselen digitaal

Digitalisering en de beginselen van de strafrechtspleging

Samenvatting

De digitalisering heeft in de strafrechtspleging al behoorlijk grote veranderingen gebracht en dat zal in de toekomst eerder meer dan minder ingrijpend worden. In het strafrecht gelden echter fundamentele juridische waarden, veelal aangeduid met de term grondbeginselen, die bij het handelen en beslissen geƫerbiedigd moeten worden. Voor het uitvoeren van deze studie is de volgende vraag centraal gesteld:

Door welke informatietechnologische ontwikkelingen kan het handelen/beslissen van actoren in de Nederlandse strafrechtspleging veranderen? Welke positieve en negatieve aspecten brengen deze ontwikkelingen met zich mee ten aanzien van de werking van verdragsrechtelijke en (grond)wettelijke beginselen binnen de strafrechtspleging?

Inhoudsopgave

Samenvatting

  1. Vraagstelling en aanpak
  2. Het kader voor een digitale strafrechtspleging
  3. De digitale stukkenstroom in de strafrechtsketen
  4. De strafvorderlijke beginselen en trends in de IT
  5. Conclusie en discussie

Summary
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Dijkstra, M., Joosten, S., Stamhuis, E., Visser, M.
Organisatie(s):
Open Universiteit , WODC
Plaats uitgave:
Heerlen
Uitgever:
Open Universiteit
Jaar van uitgave:
2016
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Open Universiteit
Website:
www.ou.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Invloed technische ontwikkelingen op strafrechtpleging
Projectnummer:
2583
Operationele status:
Afgerond