Verzekeringsplicht motorvoertuigen

Verzekeringsplicht motorvoertuigen

Evaluatie vermuldering WAM art 30 lid 2

Samenvatting

Motorvoertuigen dienen adequaat verzekerd te zijn wanneer zij deelnemen aan het verkeer. Deze plicht is vastgelegd in de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM). In lid 2 van artikel 30 WAM staat bovendien dat een kentekenhouder een verzekering afgesloten moet hebben voor het motorrijtuig dat in het kentekenregister is ingeschreven en te naam is gesteld. Sinds medio 2011 wordt de verzekeringsplicht gehandhaafd conform de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (beter bekend als de wet Mulder). Dit wordt ook wel de ‘vermuldering van de WAM’ genoemd. Het onderhavige onderzoek is gericht op de evaluatie van deze vermuldering.

Inhoudsopgave

Voorwoord

Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Achtergrond van de vermuldering
  3. Praktijk van de vermuldering
  4. WAM in vergelijking met de Wahv algemeen
  5. Kenmerken van onverzekerden
  6. Segmentatiestudie van onverzekerden
  7. Toekomstverkenning
  8. Conclusie

Bijlage

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Goedvolk, M., Jongebreur, W., Reitsma, J.
Organisatie(s):
Significant, WODC
Plaats uitgave:
Barneveld
Uitgever:
Significant
Jaar van uitgave:
2016
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Significant APE
 
Parijsboulevard 209d
 
3541 CS Utrecht
E-mailadres:
info@significant.nl
Website:
https://ape.significant-groep.nl/

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie naar de onderbrenging van art 30, 2e lid WAM onder de WAHV
Projectnummer:
2585
Operationele status:
Afgerond