Effecten van verkeershandhaving op kosten

Veiligheid en preventie / Verkeersveiligheid

Effecten van verkeershandhaving op kosten

Samenvatting

De politie handhaaft de verkeersregels en draagt daardoor bij aan de verkeersveiligheid. Op het gebied van verkeershandhaving zijn door het OM vijf speerpunten vastgesteld: helm, gordel, rood licht negatie, alcohol (en drugs) en snelheid (HelmGRAS). Naast handhavingsmiddelen zijn er ook preventieve maatregelen die ervoor zorgen dat weggebruikers zich aan de verkeersregels houden (zoals infrastructurele maatregelen). De afgelopen jaren hebben zich verschillende ontwikkelingen voorgedaan die van invloed zijn op het nalevingsgedrag van weggebruikers. Zoals navigatiesystemen die aangeven als de maximumsnelheid wordt overschreden en die waarschuwen voor een flitspaal of trajectcontrole, apps die wijzen op controles, de ontwikkeling van de zelfrijdende auto die automatisch afstand houden en zich aan de maximaal toegestane snelheid houden en de verhoging van de maximumsnelheid op een groot aantal snelwegen.
Dit onderzoek behandelt de vraag of verkeershandhavingsmiddelen ook daadwerkelijk effect hebben op het gedrag van de weggebruiker. Leidt de inzet van de handhavingsmiddelen ertoe dat weggebruikers zich ook op andere plekken beter aan de regels houden? Zijn er andere maatschappelijke en toekomstige ontwikkelingen die invloed hebben op het gedrag van de weggebruiker en welke gevolgen zijn er voor de inkomsten uit verkeersboetes?

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Effecten van verkeershandhaving op kosten
Organisatie(s):
WODC, MuConsult
Projectnummer:
2593
Operationele status:
Afgerond