Juridische beroepen in de toekomst

Civiel recht en civiel proces / Notariaat

Juridische beroepen in de toekomst

Ontwikkelingen binnen advocatuur, notariaat en gerechtsdeurwaarderij

Samenvatting

Doel van het onderzoek is de versnipperde informatie over trends die zich de komende tien jaar kunnen voordoen en de gevolgen die ze kunnen hebben voor de juridische beroepsgroepen bijeen te brengen. Het rapport bevat geen aanbevelingen, maar biedt aandachtpunten voor consultatie en discussie.
Onderzoeksvragen:

  • Wat zijn te verwachten ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de dienst-verlening van advocaten, notarissen en deurwaarders de komende tien jaar?
  • Wat kunnen de belangrijkste trends betekenen voor de rechtszoekende als het gaat om de toegang tot en kwaliteit van de juridische dienstverlening?
  • Wat kunnen de trends betekenen voor de juridische beroepsbeoefenaren wat betreft voortbestaan, bedrijfsvoering en kwaliteit van dienstverlening?
  • Wat kunnen de trends betekenen voor de wijze waarop de beroepen zijn georga-niseerd (toezicht, beroepsregulering)?

Inhoudsopgave

Afkortingen
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Maatschappelijke trends
  3. Advocatuur
  4. Notariaat
  5. Gerechtsdeurwaarderij
  6. Slot

Summary
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Voert, M. ter, Beenakkers, E.M.T. (medew.)
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2016
Reeks:
Cahiers 2016-13
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Flexibilisering juridische dienstverlening
Projectnummer:
2594
Operationele status:
Afgerond