Geschillen in het MKB

Strafrecht en strafproces / Incassobureau

Geschillen in het MKB

Over het verloop van conflicten bij bedrijven tot tien werkzame personen

Samenvatting

Deze rapportage gaat in op conflicten van MKB-bedrijven tot tien werkzame personen. Dit vanuit de veronderstelling dat als een conflict zich voordoet, ze kwetsbaarder zijn dan grotere MKB-bedrijven omdat ze vaak minder beschikking zullen hebben over economische en juridische hulpbronnen en minder ervaring met het oplossen van potentieel juridische problemen. MKB-bedrijven met 10 t/m 250 werkzame personen blijven dus buiten beeld. Desalniettemin geeft het onderhavige onderzoek zicht op het leeuwendeel van de bedrijven in de zakelijke economie: 96% van alle MKB-bedrijven telt één tot tien werkzame personen. De onderzoeksvragen zijn:

 1. Hoeveel bedrijven hebben in het afgelopen jaar civiel- en bestuursrechtelijke conflicten ervaren? Wat is de aard van deze conflicten?
 2. Hoeveel bedrijven hebben het afgelopen jaar een beroep op juridische dienstverleners en (buiten)gerechtelijke procedures gedaan? Welke waren dit? En om welke redenen zien ze af van het inschakelen van dienstverleners en procedures?
 3. Hoe zijn de belangrijkste conflicten afgelopen en wat zijn de resultaten van de gevolgde aanpak?
 4. Hoe beoordelen bedrijven de dienstverlening van dienstverleners en beslissende instanties?
 5. Hoe beoordelen bedrijven de toegang tot recht en hoe is hun vertrouwen in het rechtssysteem in het algemeen?

Bekijk de resultaten in vogelvlucht: Animatie - Geschillen in het MKB

Neem kennis van de kernbevindingen: Infographic - Geschillen in het MKB

Inhoudsopgave

Samenvatting

 1. Inleiding
 2. Achtergrond
 3. Juridiceerbare conflicten van kleine bedrijven
 4. De weg naar het recht: opvattingen en hoofdlijne
 5. Aanpak van het belangrijkste conflict
 6. Afloop en waardering

Summary
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Geurts, T., Voert, M.J. ter
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2019
Reeks:
Cahiers 2019-11
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Geschilbeslechtingsdelta kleine bedrijven
Projectnummer:
2595
Operationele status:
Afgerond

Meer informatie