Gedeelde zorgen, Gebrekkige samenwerking

Civiel recht en civiel proces / Belangenorganisatie

Gedeelde zorgen, Gebrekkige samenwerking

Diasporaorganisaties, de Nederlandse overheid en de migratiepraktijk

Samenvatting

In verschillende landen delen overheidsorganisaties een belangrijke rol toe aan diasporaorganisaties en nemen zij maatregelen om hun engagement te faciliteren. Ook in Nederland worden diasporaorganisaties al jaren als belangrijke actoren gezien bij de migratiepraktijk. In dit rapport wordt in eerste instantie ingegaan op de rol die diasporaorganisaties spelen bij de migratiepraktijk in Nederland – in termen van het bevorderen van integratie, het voorkomen van irreguliere immigratie en het stimuleren van vrijwillige terugkeer – op welke wijze zij dat doen en hoe dat door Nederlandse overheidsmedewerkers wordt geëvalueerd. Vervolgens wordt ingegaan op de barrières enerzijds en kansen anderzijds in de samenwerking tussen diasporaorganisaties en de Nederlandse overheid 1bij de uitvoering van de migratiepraktijk.

Inhoudsopgave

Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Presentatie van de bevindingen
  3. Conclusie

Summary
Geraadpleegde literatuur, documenten en websites
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
San, M. van
Organisatie(s):
Erasmus Universiteit Rotterdam - Risbo Research-Training-Consultancy , WODC
Plaats uitgave:
Rotterdam
Uitgever:
Erasmus Universiteit Rotterdam - Risbo Research-Training-Consultancy
Jaar van uitgave:
2016
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Erasmus Universiteit Rotterdam - Risbo Research-Training-Consultancy
 
Postbus 1738
 
3000 DR Rotterdam
Telefoon:
010-4082124
Fax:
010-4081141
Website:
www.risbo.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
De rol van de diaspora in het migratievraagstuk
Projectnummer:
2614
Operationele status:
Afgerond