Inventarisatie praktijkgericht neurowetenschappelijk onderzoek jeugdigen

Inventarisatie praktijkgericht neurowetenschappelijk onderzoek jeugdigen

Preventie

Samenvatting

Kennis en inzichten uit neurowetenschappelijk onderzoek zijn in de afgelopen jaren verder gegroeid. Voor een deel betreft dit ‘praktijkgericht onderzoek’ gericht op bijvoorbeeld de werkingsmechanismen van gedragsinterventies, het ontwikkelen en testen van meetinstrumenten en innovatieve preventie- en behandelingsmethoden. Beoogd wordt een update van relevante kennis te bieden. Daarbij speelt ook het onderzoeksprogramma Hersenen & Cognitie: Maatschappelijke Innovatie (HCMI) een rol. De kleine 20 onderzoekprojecten binnen dit programma leveren in 2015 hun ‘producten’ op en de kennis die dit oplevert zal ook in de inventarisatie worden betrokken. Dit onderdeel A betreft preventie.

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Inventarisatie praktijkgericht neurowetenschappelijk onderzoek jeugdigen; preventie
Projectnummer:
2622A
Operationele status:
Afgerond