Cybercrime in cijfers

Cybercrime in cijfers

Een verkenning van de mogelijkheden om cybercrime op te nemen in de Nationale Veiligheidsindices

Samenvatting

De Nationale Veiligheidsindex (NVI) is een methode om zo betrouwbaar mogelijk de ontwikkeling in criminaliteit, overlast en onveiligheidsbeleving op landelijk niveau te beschrijven. Het doel van de NVI is de veelheid aan bestaande indices te vervangen en te komen tot een politiek-bestuurlijk bruikbare, duidelijk te communiceren rapportage over de ontwikkeling van de sociale veiligheid in Nederland.
Dit onderzoek tracht de volgende vragen te beantwoorden:

  1. Hoe kan cybercrime het beste gedefinieerd worden?
  2. Kan cybercrime als los delicttype worden meegenomen in de NVI of moet er onderscheid worden gemaakt tussen verschillende vormen van cybercrime?
  3. Welke databronnen zijn beschikbaar en bruikbaar om de ontwikkeling in cyber-crime in Nederland weer te geven?

Inhoudsopgave

  1. Inleiding
  2. Definities
  3. Cybercrime in de NVI
  4. Conclusie en discussie

Summary
Literatuur
Bijlage

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Cuyper, R.H. de, Weijters, G.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2016
Reeks:
Memorandum 2016-01
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Cybercrime in de Nationale Veiligheidsindex 2015
Projectnummer:
2623B
Operationele status:
Afgerond