Cybermetrics 2016: DDos en malware

Veiligheid en preventie / Cybersecurity

Cybermetrics 2016: DDos en malware

Samenvatting

Tussen juli 2014 en april 2015 heeft het WODC, op verzoek van het NCSC en met inbreng van NCSC en Capgemini, gewerkt aan de ontwikkeling van een Cyber Security Dashboard (CSD). In deze periode is de informatiebehoefte van verschil-lende (potentiĆ«le) doelgroepen van een CSD in kaart gebracht, is een informatie-model vastgesteld, het ontwikkelproces uitgewerkt en ingericht, zijn gegevens-bronnen geĆÆnventariseerd, is een begin gemaakt met de daadwerkelijke verzameling en bewerking van gegevens en zijn verschillende mogelijkheden voor analyse en weergave via indicatoren in een dashboard onderzocht. Tevens is een eerste versie van een wenselijke beheerstructuur van een CSD uitgewerkt, en is een Privacy Impact Assessment (PIA) in gang gezet.
Centraal in dit project staat een vijftal doelstellingen:

 1. Wat zijn relevante databronnen voor kwantitatieve informatie over DDoS en malware?
 2. Hoe kan het CSD-informatiemodel worden toegepast om met behulp van deze bronnen snel een zo volledig en consistent mogelijk beeld te geven van deze fenomenen?
 3. Wat zijn de meest relevante indicatoren om een kwantitatief beeld te schetsen van de stand van zaken m.b.t. DDoS-aanvallen en malware?
 4. Wat zijn de onderlinge relaties tussen de indicatoren?
 5. Hoe kunnen deze indicatoren en relaties gevisualiseerd worden voor gebruik in o.a. het Cyber Security Beeld Nederland?

Inhoudsopgave

 1. Achtergrond Cybermetrics
 2. Doelen
 3. Aanpak
 4. Bottlenecks
 5. Lessons learned
 6. Conclusies

Bijlage

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Cornelisse, R., Bargh, M.S., Choenni, R.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2017
Reeks:
Memorandum 2017-04
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Doorontwikkeling Cyber Security Dashboard 2015
Projectnummer:
2661
Operationele status:
Afgerond