Verbetering gendersensitiviteit van prevalentieonderzoek huiselijk geweld

Politie en rechtshandhaving / Melding

Verbetering gendersensitiviteit van prevalentieonderzoek huiselijk geweld

Advies

Samenvatting

Dit deelonderzoek maakt deel uit van een meeromvattend onderzoek dat ten doel heeft de prevalentie te bepalen van huiselijk geweld (HG) en kindermishandeling (KIMI) in Nederland. Mede op basis van het meeromvattende onderzoek kan de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in Nederland worden doorontwikkeld, gestuurd en geƫvalueerd. In het meeromvattende onderzoek wordt op verzoek van de Ministeries van VWS en V&J beoogd ook aandacht te besteden aan de samenloop van huiselijk geweld en kindermishandeling in hetzelfde gezinssysteem.
De centrale vraag in dit deelonderzoek is op welke manieren het prevalentieonderzoek HG en KIMI, met behoud van vergelijkbaarheid ten opzichte van de vorige studie(s) (H.C.J. van der Veen en S. Bogaerts, Huiselijk geweld in Nederland, 2010), toch kan worden versterkt op het punt van gendersensitiviteit.
(Zie link bij: Meer informatie)

Inhoudsopgave

Samenvatting
Summary

  1. Inleiding
  2. Toetsingskader
  3. Analyse prevalentieonderzoek 2010
  4. Conclusies en aanbevelingen

Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Vaan, K. de, Dijkstra, S., Witkamp, B.
Organisatie(s):
Regioplan Beleidsonderzoek, Bureau Dijkstra, WODC
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
Regioplan Beleidsonderzoek
Jaar van uitgave:
2016
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Regioplan beleidsonderzoek
Telefoon:
020 5315315
E-mailadres:
info@regioplan.nl
Website:
www.regioplan.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Verbeteren gendersensitiviteit; pHGK
Projectnummer:
2668D
Operationele status:
Afgerond

Meer informatie